Bài tập 12 trang 169 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1, Cho tam giác ABC vuông tại A. Vẽ đường cao AH. Chứng minh rằng ta luôn có hệ thức: AB.AC = AH.BC.

Bài tập – Chủ đề 4 : Diện tích đa giác – Bài tập 12 trang 169 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1. Giải bài tập Cho tam giác ABC vuông tại A. Vẽ đường cao AH. Chứng minh rằng ta luôn có hệ thức: AB.AC = AH.BC.

Đề bài

Cho tam giác ABC vuông tại A. Vẽ đường cao AH. Chứng minh rằng ta luôn có hệ thức: AB.AC = AH.BC.

Lời giải chi tiết

 

({S_{ABC}} = {1 over 2}AB.AC) ((Delta ABC) vuông tại A)

Và ({S_{ABC}} = {1 over 2}AH.BC)

Do đó ({1 over 2}AB.AC = {1 over 2}AH.BC Rightarrow AB.AC = AH.BC)

Bình luận

Bình luận
1

Bình luận

j cx đc
December 23, 2019

({S_{ABC}} = {1 over 2}AB.AC) ((Delta ABC) vuông tại A)
Và ({S_{ABC}} = {1 over 2}AH.BC)
Do đó ({1 over 2}AB.AC = {1 over 2}AH.BC Rightarrow AB.AC = AH.BC)

đây là phông chữ j v? lỗi thời quá, wed k chịu sửa à!


Đăng bình luận