Bài tập 6 trang 169 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1, Tìm chu vi cùa một miếng đất hình vuông cỏ diện tích bảng diện tích của hình chữ nhật có hai kích thước là 20 m và 80 m.

Bài tập – Chủ đề 4 : Diện tích đa giác – Bài tập 6 trang 169 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1. Giải bài tập Tìm chu vi cùa một miếng đất hình vuông cỏ diện tích bảng diện tích của hình chữ nhật có hai kích thước là 20 m và 80 m.

Đề bài

Tìm chu vi cùa một miếng đất hình vuông cỏ diện tích bảng diện tích của hình chữ nhật có hai kích thước là 20 m và 80 m.

Lời giải chi tiết

Diện tích của hình chữ nhật cũng là diện tích mảnh đất hình vuông là :

(20.80 = 1600,,left( {{m^2}} right))

Ta có : (1600 = {40^2}) do đó cạnh của mảnh đất hình vuông là 40m.

Chu vi miếng đát hình vuông là (40.4 = 160,,left( m right))

Bình luận

Bình luận
0

Bình luận

Đăng bình luận