Bảng chữ cái kí tự đặc biệt đẹp có một không hai

Ngày 14/05 năm 2019 | Tin mới | Tag: .

Chủ đề kí tự đặc biệt rất phong phú, nhưng trong bài viết này chia sẻ bảng chữ cái kí tự đặc biệt đẹp dành cho Liên Quân, facebook, cf, alt,… Còn anh em nào muốn xem full thì vào +1000 kí tự đặc biệt ở bài viết trước. Mình không biết các bạn tìm chữ cái đặc biệt để làm gì? có thể đặt tên cho game, chat chít, đăng stt,… Nhưng cũng chẳng quan tâm, theo nhu cầu của rất...

Chủ đề kí tự đặc biệt rất phong phú, nhưng trong bài viết này chia sẻ bảng chữ cái kí tự đặc biệt đẹp dành cho Liên Quân, facebook, cf, alt,… Còn anh em nào muốn xem full thì vào +1000 kí tự đặc biệt ở bài viết trước.

Mình không biết các bạn tìm chữ cái đặc biệt để làm gì? có thể đặt tên cho game, chat chít, đăng stt,… Nhưng cũng chẳng quan tâm, theo nhu cầu của rất nhiều bạn đọc mà Báo thanh niên quyết định tìm hiểu và cũng đã tổng hợp được khá nhiều, bạn xem chi tiết bên dưới:

Bảng chữ cái kí tự đặc biệt đầy đủ nhất

Bảng chữ cái kí tự đặc biệt Liên Quân: ๖ۣۜA  ِۣۜB  ِۣۜU  ِۣۜW  ِۣۜC ِۣ๖ۣۜW ๖ۣۜB  ِۣۜV  ِۣۜX  ِۣۜG  ِۣۜH ๖ۣۜL ๖ۣۜN  ِۣۜQ  ِۣۜR ๖ۣۜM ๖ۣۜY ِۣۜK  ِۣۜL ๖ۣۜZ ๖ۣۜC ๖ۣۜS ๖ۣۜT ๖ۣۜG  ِۣۜS  ِۣۜT ๖ۣۜH ๖ۣۜI  ِۣۜY  ِۣۜZ ๖ۣۜF ๖ۣۜD ๖ۣۜE ๖ۣۜV ๖ۣۜX ๖ۣۜJ ๖ۣۜK  ِۣۜO  ِۣۜP ๖ۣۜO ๖ۣۜP ๖ۣۜQ  ِۣۜI  ِۣۜJ ๖ۣۜR  ِۣۜM  ِۣۜN ๖ۣۜU ِۣۜE  ِۣۜF. Xem thêm kí tự đặc biệt Liên Quân

Bảng chữ cái kí tự đặc biệt Facebook: 🇦 🇧 🇨 🇩 🇪 🇫 🇬 🇭 🇮 🇯 🇰 🇱 🇲 🇳 🇴 🇵 🇶 🇷 🇸 🇹 🇺 🇻 🇼 🇾 🇽 🇿 Nhấp chuột để xem kí tự đặc biệt Facebook mới

Chữ thường: ⓐ ⓤ ⓧ ⓑ ⓨ ⓩ ⓒ ⓓ ⓙ ⓥ ⓦ ⓠ ⓡ ⓖ ⓗ ⓔ ⓕ ⓘ ⓜ ⓝ ⓚ ⓛ ⓞ ⓟ ⓢ ⓣ

Chữ in hoa: Ⓐ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓙ Ⓥ Ⓦ Ⓡ Ⓑ Ⓕ Ⓢ Ⓣ Ⓨ Ⓗ Ⓚ Ⓛ Ⓘ Ⓝ Ⓞ Ⓟ Ⓠ Ⓤ Ⓧ Ⓖ Ⓩ

[Kí tự đặc biệt chữ cái A] ȃ ắ ǻ ǽ ǣ ᴬ ᵃ ª ä ẫ ẩ ả ᶐ Ⱥ a ǟ ā ₐ ạ ặ ᴀ ɒ ã ȧ ǡ ą á à ă Å ẚ ẵ ẳ ᴁ ᴂ ∆ ậ ᵅ ᶏ ∀ ȁ ầ α Λ ằ ǎ ᶛ ᵆ ᵄ å ɐ ɑ A ḁ ᴭ â ấ
[Kí tự đặc biệt chữ cái B] ᴯ ß ᴃ ḃ ḅ ҍ ʙ ᶀ ɓ ɞ β B ᵇ ℬ Ɓ ɮ ᵬ ƀ þ ᴮ ḇ b Ƅ
[Kí tự đặc biệt chữ cái C] c ℭ ς č ċ Ȼ Č ç ḉ ᴐ ᴗ ᵕ € ć ĉ © ¢ C ᴖ ᵔ ᴄ ᶝ ᵓ ᶜ ᴒ ȼ ℂ Ƈ ɕ ʗ Ç
[Kí tự đặc biệt chữ cái D] δ ð ď ɗ ḋ dž ḍ D ᴰ ᵈ ᴅ ᶑ DZ ḑ dz ᶁ ᵭ Dz đ Ɗ ḓ ḏ DŽ ȡ ᴆ Ð ᶞ ɖ d ∂
[Kí tự đặc biệt chữ cái E] ḗ ḕ eḛ ᶔ ₑ ₔ ∊ ∈ ȇ ẹ ë ᶕ ᵉ ė ẽ ᵊ ᵋẻ ȩ ḝ ę ᶟ ᴲ ȅ ệ Ə ě Ɛ Ǝ ɘ ə ξ э ɚ è ĕ ℯ ミΣ Ƹ ế ề ε ƺ ễ ê ҿ ཇ ℰ ᵌ ᴇ é ḙ Ξ ∃ € ᶒ ᶓ ể ē ع έ ᴈ E ᴱ
[Kí tự đặc biệt chữ cái F] ᶋ ᵮ ffifᶠ ᶴ ḟ F ffl ℱ ʄ ᶂ ƒ fi fl ff ᶘ Ƒ
[Kí tự đặc biệt chữ cái G] ǧ ցg ḡ ɠ Ɠ Ǥ ջ ǵ ɡ ᵍ ❡ ĝ ǥ ᶃ ɢ ġ ģ ʛ ğ ᶢ G ᴳ
[Kí tự đặc biệt chữ cái H] ℌ サ Ҥ Ħ hH ɦ ᵸ ᴴ ȟ ʰ ḧ ḣ ђ Ƕ ḥ ḫ ᶣ ħ ʱ ĥ ḩ ℋ ɧ ʜ ℏ ƕ ẖ
[Kí tự đặc biệt chữ cái Ɩ] ȋ ì ᵻ Ɨ ᴵ ¡ ị ḭ ⁱ ϊ ᵢ ij ḯ ᶖ ȉ IJ ᶦ ᶧ î ǐ ï ᶤ ᶥ أ ར ī ỉIi ᴉ ᵎ ɩ í ɨ ɪ į ĭ
[Kí tự đặc biệt chữ cái J] jز ℑ ǰ ʝ ȷ ᴊ ჟ ᶨ ʲ J ᶡ ᴶ ĵ
[Kí tự đặc biệt chữ cái K] ǩ ҡ ḳ Ƙ ƙ ᴋ ʞ ḵ ᵏ ϗ ḱ ᶄkK κ  ᴷ ķ
[Kí tự đặc biệt chữ cái L]  ℓ ɫ ḽ ᶅ ᴸ ˡ 廴 £ Ɩ ḻ ₤ ƪ ʟ ɭ ŀ Ŀ ᶩ ḷ Lj ʆ ḹ lj ĺ Ƚᶫ ᴌ ȴ LJ lℒ ľ Ł L ᶪ ļ
[Kí tự đặc biệt chữ cái M] ṁ M ɱ ʍ ᶭ ᶆ ṃ ḿ м ᶬ ℳ ᴍ ᵯ Ɯ m ɷ ᴹ ᵐ
[Kí tự đặc biệt chữ cái N] ṇ ɲ ᴺ ñ ƞ ń ṋ ṉ ท സ и ɴ ň ᴎ ᵑ ռ ᶰ N ᶇ ή ᶯ n ɳ Ϟ nj ϰ Nj NJ ᴻ ǹ ȵ ⁿ Ո ℕ η ṅ ᶮ ņ Ɲ ᵰ ղ
[Kí tự đặc biệt chữ cái O]  ₒ ᴏ ố ồ ᶿ ỡ ở ô O ᴼ ◕ ỗ ổ ȫ ȱ ᴑ ō ȭ ộ ǿ ò ø ȏ ợ ó ǒ ö ◐ ᵒ ᶱ ᶲ  ơ ṑ ȯ ᴽ ǫ © ❂ ṓ ọ ỏ ȍ ❍ ő ᴓ ѻ ŏ ✪ σ ° ö ṍ õ ⊙ ✹ ◯ ǭ ō ᴕ º ớ ờ ᴔ ṏ
[Kí tự đặc biệt chữ cái P] ƥ ᶈ P ₱ ṗ ƿ բ ք ᴘ ¶ ᵱ Þ ᴾ ᵖ ρ φ ℘ ᵽ þ ṕ ℙ Ƥ
[Kí tự đặc biệt chữ cái Q] q ҩ ʠ ϥ Q ᵠ Ҩ ǫ Ǫ ℚ
[Kí tự đặc biệt chữ cái R] ®r= ᶉ ᵲ ᵳ ᴚ ℝ Ř ᵣ ɽ ʀ я ɾ ʁ ʶ ℞ ṛ ŕ ř ℛ ʵ ṝ ṟ R ŗ ᴙ Ʀ ᴿ ʳ ȓ ʴ ℜ ṙ ɼ
[Kí tự đặc biệt chữ cái S] ᵴ ى st ṡ ᶊ $ ŝ ś ʅ ∫ ȿ ʂ Ş ƨ s ṣ ṩ ی ſ ẛ  Ƨ ϛ § ș ṧS ˢ ṥ I ʂ ʃ ş ᶳ ֆ š ſt
[Kí tự đặc biệt chữ cái T]  ᵀ ᵗT Ϯ ϯ ᴛ ζ ŧ ƭ է ṭ Շ π ǂ ł Ŧ Ⱦ ィ ᵼ Ť ț ʇ ṱ ṯ ʈ ť ṫ τ حtẗ ɬ ե ᵵ ȶ Ƭ ᵺ ţ ƫ ᶵ
[Kí tự đặc biệt chữ cái U]  ᶙ ᵾ ǖ ự ù ū ṻ ư ŭ ü ǘ ũ ṹ ᵿ ử ṳ ʊ ʋ ᴜ U ᵁ ủ ứ ų ᶷ և ű ữ ᶸ ǔ ǜ ᵤ ᵙ ʉ ʮ ʯ ᵘ ụ ừ ϋ ů ṷ ṵ u ǚ ᴞ ȕ ȗ υ ᴝ ú ᵫ ᶶ ᶹ û
[Kí tự đặc biệt chữ cái V] ѵ ᴠ Ѷ ᶌ ϑ ℣ ᵥ ᶺ Ʋ ʋV ᵛ ν Ѵ ṽ ṿ ҩ ✓ v Ҩ
[Kí tự đặc biệt chữ cái W]  Ɯ ʷ w W ᵚ ω ϖ ẘ Ϣ ᴟ ᵂ ẁ ẇ ψ ʍ ẉ ẃ ѡ ཡ ᴡ ẅ Ѡ ŵ
[Kí tự đặc biệt chữ cái X] ᶍ × Ҳ ₓ x ᵡ メ ℵ ẋ 乂 X ˣ ✘ ẍ  ɤ χ ᵪ
[Kí tự đặc biệt chữ cái Y] Ÿ yყ ŷ ỵ Y ʸ ȳ ỹ  ẏ ỷ  ỳ ƴ ˠ ϒ ẙ ý Ƴ = ʎ ÿ ʏ ¥ ɣ γ
[Kí tự đặc biệt chữ cái Z] ᴢ Հ ☡ ź ʐ ẑ ᴤ ᶎ ᵶ ȥ Ȥ ɀ ż ᶚ Ƶ ž z ƶ ẓ ᶼ ʑ ℤ ʓ ᶽ ẕ ᶻ ǯ ح ʼn ᴣ ζ ᶾ Z

Bảng chữ cái kí tự đặc biệt Alt:

Bảng chữ cái kí tự đặc biệtBảng chữ cái kí tự đặc biệt

@ Giữ Alt+64 A Giữ Alt+65 B Giữ Alt+66
C Giữ Alt+67 D Giữ Alt+68 E Giữ Alt+69
F Giữ Alt+70 G Giữ Alt+71 H Giữ Alt+72
I Giữ Alt+73 J Giữ Alt+74 K Giữ Alt+75
L Giữ Alt+76 M Giữ Alt+77 N Giữ Alt+78
O Giữ Alt+79 P Giữ Alt+80 Q Giữ Alt+81
R Giữ Alt+82 S Giữ Alt+83 T Giữ Alt+84
U Giữ Alt+85 V Giữ Alt+86 W Giữ Alt+87
X Giữ Alt+88 Y Giữ Alt+89 Z Giữ Alt+90
a Giữ Alt+97 b Giữ Alt+98 c Giữ Alt+99
d Giữ Alt+100 e Giữ Alt+101 f Giữ Alt+102
g Giữ Alt+103 h Giữ Alt+104 i Giữ Alt+105
j Giữ Alt+106 k Giữ Alt+107 l Giữ Alt+108
m Giữ Alt+109 n Giữ Alt+110 o Giữ Alt+111
p Giữ Alt+112 q Giữ Alt+113 r Giữ Alt+114
s Giữ Alt+115 t Giữ Alt+116 u Giữ Alt+117
v Giữ Alt+118 w Giữ Alt+119 x Giữ Alt+120
y Giữ Alt+121 z Giữ Alt+122 { Giữ Alt+123
é Giữ Alt+130 â Giữ Alt+131 ä Giữ Alt+132
à Giữ Alt+133 å Giữ Alt+134 ç Giữ Alt+135
ê Giữ Alt+136 ë Giữ Alt+137 è Giữ Alt+138
ï Giữ Alt+139 î Giữ Alt+140 ì

Giữ Alt+141

Ä Giữ Alt+142 Å Giữ Alt+143 É Giữ Alt+144
æ Giữ Alt+145 Æ Giữ Alt+146 ô Giữ Alt+147
ö Giữ Alt+148 ò Giữ Alt+149 û Giữ Alt+150
ù Giữ Alt+151 ÿ Giữ Alt+152 Ö Giữ Alt+153
Ü Giữ Alt+154 ¢ Giữ Alt+155 £ Giữ Alt+156
¥ Giữ Alt+157 Giữ Alt+158 ƒ Giữ Alt+159
á Giữ Alt+160 í Giữ Alt+161 ó Giữ Alt+162
ú Giữ Alt+163 ñ Giữ Alt+164 Ñ Giữ Alt+165

Xem thêm: Kí tự đặc biệt LOL đẹp nhất mọi thời đại

Với bảng chữ cái kí tự đặc biệt trên chúng tôi hy vọng sẽ làm vừa lòng bạn đọc khó tính nhất. Hãy comment phía dưới góp ý để chúng tôi hoàn thiện bài viết hơn, hãy thường xuyên truy cập Báo thanh niên để sở hữu được kí tự đặc biệt nhanh và nhiều nhất.

Từ khóa tìm kiếm:

  • bảng chữ cái kí tự đặc biệt
  • kí tự đặc biệt chữ cái
  • kí tự chữ cái đặc biệt
  • kí tự đặc biệt bảng chữ cái
  • các kí tự chữ cái đặc biệt

Theo Báo thanh niên