Bảng chữ cái kí tự đặc biệt đẹp có một không hai

Chủ đề kí tự đặc biệt rất phong phú, nhưng trong bài viết này chia sẻ bảng chữ cái kí tự đặc biệt đẹp dành cho Liên Quân, facebook, cf, alt,… Còn anh em nào muốn xem full thì vào +1000 kí tự đặc biệt ở bài viết trước. Mình không biết các bạn tìm chữ cái đặc biệt để làm gì? có thể đặt tên cho game, chat chít, đăng stt,… Nhưng cũng chẳng quan tâm, theo nhu cầu của rất...

Có thể bạn quan tâm:

Chủ đề kí tự đặc biệt rất phong phú, nhưng trong bài viết này chia sẻ bảng chữ cái kí tự đặc biệt đẹp dành cho Liên Quân, facebook, cf, alt,… Còn anh em nào muốn xem full thì vào +1000 kí tự đặc biệt ở bài viết trước.

Mình không biết các bạn tìm chữ cái đặc biệt để làm gì? có thể đặt tên cho game, chat chít, đăng stt,… Nhưng cũng chẳng quan tâm, theo nhu cầu của rất nhiều bạn đọc mà Báo thanh niên quyết định tìm hiểu và cũng đã tổng hợp được khá nhiều, bạn xem chi tiết bên dưới:

Bảng chữ cái kí tự đặc biệt đầy đủ nhất

Bảng chữ cái kí tự đặc biệt Liên Quân: ๖ۣۜA  ِۣۜB  ِۣۜU  ِۣۜW  ِۣۜC ِۣ๖ۣۜW ๖ۣۜB  ِۣۜV  ِۣۜX  ِۣۜG  ِۣۜH ๖ۣۜL ๖ۣۜN  ِۣۜQ  ِۣۜR ๖ۣۜM ๖ۣۜY ِۣۜK  ِۣۜL ๖ۣۜZ ๖ۣۜC ๖ۣۜS ๖ۣۜT ๖ۣۜG  ِۣۜS  ِۣۜT ๖ۣۜH ๖ۣۜI  ِۣۜY  ِۣۜZ ๖ۣۜF ๖ۣۜD ๖ۣۜE ๖ۣۜV ๖ۣۜX ๖ۣۜJ ๖ۣۜK  ِۣۜO  ِۣۜP ๖ۣۜO ๖ۣۜP ๖ۣۜQ  ِۣۜI  ِۣۜJ ๖ۣۜR  ِۣۜM  ِۣۜN ๖ۣۜU ِۣۜE  ِۣۜF. Xem thêm kí tự đặc biệt Liên Quân

Bảng chữ cái kí tự đặc biệt Facebook: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Nhấp chuột để xem kí tự đặc biệt Facebook mới

Chữ thường: ⓐ ⓤ ⓧ ⓑ ⓨ ⓩ ⓒ ⓓ ⓙ ⓥ ⓦ ⓠ ⓡ ⓖ ⓗ ⓔ ⓕ ⓘ ⓜ ⓝ ⓚ ⓛ ⓞ ⓟ ⓢ ⓣ

Chữ in hoa: Ⓐ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓙ Ⓥ Ⓦ Ⓡ Ⓑ Ⓕ Ⓢ Ⓣ Ⓨ Ⓗ Ⓚ Ⓛ Ⓘ Ⓝ Ⓞ Ⓟ Ⓠ Ⓤ Ⓧ Ⓖ Ⓩ

[Kí tự đặc biệt chữ cái A]ȃ ắ ǻ ǽ ǣ ᴬ ᵃ ª ä ẫ ẩ ả ᶐ Ⱥ a ǟ ā ₐ ạ ặ ᴀ ɒ ã ȧ ǡ ą á à ă Å ẚ ẵ ẳ ᴁ ᴂ ∆ ậ ᵅ ᶏ ∀ ȁ ầ α Λ ằ ǎ ᶛ ᵆ ᵄ å ɐ ɑ A ḁ ᴭ â ấ
[Kí tự đặc biệt chữ cái B]ᴯ ß ᴃ ḃ ḅ ҍ ʙ ᶀ ɓ ɞ β B ᵇ ℬ Ɓ ɮ ᵬ ƀ þ ᴮ ḇ b Ƅ
[Kí tự đặc biệt chữ cái C]c ℭ ς č ċ Ȼ Č ç ḉ ᴐ ᴗ ᵕ € ć ĉ © ¢ C ᴖ ᵔ ᴄ ᶝ ᵓ ᶜ ᴒ ȼ ℂ Ƈ ɕ ʗ Ç
[Kí tự đặc biệt chữ cái D]δ ð ď ɗ ḋ dž ḍ D ᴰ ᵈ ᴅ ᶑ DZ ḑ dz ᶁ ᵭ Dz đ Ɗ ḓ ḏ DŽ ȡ ᴆ Ð ᶞ ɖ d ∂
[Kí tự đặc biệt chữ cái E]ḗ ḕ eḛ ᶔ ₑ ₔ ∊ ∈ ȇ ẹ ë ᶕ ᵉ ė ẽ ᵊ ᵋẻ ȩ ḝ ę ᶟ ᴲ ȅ ệ Ə ě Ɛ Ǝ ɘ ə ξ э ɚ è ĕ ℯ ミΣ Ƹ ế ề ε ƺ ễ ê ҿ ཇ ℰ ᵌ ᴇ é ḙ Ξ ∃ € ᶒ ᶓ ể ē ع έ ᴈ E ᴱ
[Kí tự đặc biệt chữ cái F]ᶋ ᵮ ffifᶠ ᶴ ḟ F ffl ℱ ʄ ᶂ ƒ fi fl ff ᶘ Ƒ
[Kí tự đặc biệt chữ cái G]ǧ ցg ḡ ɠ Ɠ Ǥ ջ ǵ ɡ ᵍ ❡ ĝ ǥ ᶃ ɢ ġ ģ ʛ ğ ᶢ G ᴳ
[Kí tự đặc biệt chữ cái H]ℌ サ Ҥ Ħ hH ɦ ᵸ ᴴ ȟ ʰ ḧ ḣ ђ Ƕ ḥ ḫ ᶣ ħ ʱ ĥ ḩ ℋ ɧ ʜ ℏ ƕ ẖ
[Kí tự đặc biệt chữ cái Ɩ]ȋ ì ᵻ Ɨ ᴵ ¡ ị ḭ ⁱ ϊ ᵢ ij ḯ ᶖ ȉ IJ ᶦ ᶧ î ǐ ï ᶤ ᶥ أ ར ī ỉIi ᴉ ᵎ ɩ í ɨ ɪ į ĭ
[Kí tự đặc biệt chữ cái J]jز ℑ ǰ ʝ ȷ ᴊ ჟ ᶨ ʲ J ᶡ ᴶ ĵ
[Kí tự đặc biệt chữ cái K]ǩ ҡ ḳ Ƙ ƙ ᴋ ʞ ḵ ᵏ ϗ ḱ ᶄkK κ  ᴷ ķ
[Kí tự đặc biệt chữ cái L] ℓ ɫ ḽ ᶅ ᴸ ˡ 廴 £ Ɩ ḻ ₤ ƪ ʟ ɭ ŀ Ŀ ᶩ ḷ Lj ʆ ḹ lj ĺ Ƚᶫ ᴌ ȴ LJ lℒ ľ Ł L ᶪ ļ
[Kí tự đặc biệt chữ cái M]ṁ M ɱ ʍ ᶭ ᶆ ṃ ḿ м ᶬ ℳ ᴍ ᵯ Ɯ m ɷ ᴹ ᵐ
[Kí tự đặc biệt chữ cái N]ṇ ɲ ᴺ ñ ƞ ń ṋ ṉ ท സ и ɴ ň ᴎ ᵑ ռ ᶰ N ᶇ ή ᶯ n ɳ Ϟ nj ϰ Nj NJ ᴻ ǹ ȵ ⁿ Ո ℕ η ṅ ᶮ ņ Ɲ ᵰ ղ
[Kí tự đặc biệt chữ cái O] ₒ ᴏ ố ồ ᶿ ỡ ở ô O ᴼ ◕ ỗ ổ ȫ ȱ ᴑ ō ȭ ộ ǿ ò ø ȏ ợ ó ǒ ö ◐ ᵒ ᶱ ᶲ  ơ ṑ ȯ ᴽ ǫ © ❂ ṓ ọ ỏ ȍ ❍ ő ᴓ ѻ ŏ ✪ σ ° ö ṍ õ ⊙ ✹ ◯ ǭ ō ᴕ º ớ ờ ᴔ ṏ
[Kí tự đặc biệt chữ cái P]ƥ ᶈ P ₱ ṗ ƿ բ ք ᴘ ¶ ᵱ Þ ᴾ ᵖ ρ φ ℘ ᵽ þ ṕ ℙ Ƥ
[Kí tự đặc biệt chữ cái Q]q ҩ ʠ ϥ Q ᵠ Ҩ ǫ Ǫ ℚ
[Kí tự đặc biệt chữ cái R]®r= ᶉ ᵲ ᵳ ᴚ ℝ Ř ᵣ ɽ ʀ я ɾ ʁ ʶ ℞ ṛ ŕ ř ℛ ʵ ṝ ṟ R ŗ ᴙ Ʀ ᴿ ʳ ȓ ʴ ℜ ṙ ɼ
[Kí tự đặc biệt chữ cái S]ᵴ ى st ṡ ᶊ $ ŝ ś ʅ ∫ ȿ ʂ Ş ƨ s ṣ ṩ ی ſ ẛ  Ƨ ϛ § ș ṧS ˢ ṥ I ʂ ʃ ş ᶳ ֆ š ſt
[Kí tự đặc biệt chữ cái T] ᵀ ᵗT Ϯ ϯ ᴛ ζ ŧ ƭ է ṭ Շ π ǂ ł Ŧ Ⱦ ィ ᵼ Ť ț ʇ ṱ ṯ ʈ ť ṫ τ حtẗ ɬ ե ᵵ ȶ Ƭ ᵺ ţ ƫ ᶵ
[Kí tự đặc biệt chữ cái U] ᶙ ᵾ ǖ ự ù ū ṻ ư ŭ ü ǘ ũ ṹ ᵿ ử ṳ ʊ ʋ ᴜ U ᵁ ủ ứ ų ᶷ և ű ữ ᶸ ǔ ǜ ᵤ ᵙ ʉ ʮ ʯ ᵘ ụ ừ ϋ ů ṷ ṵ u ǚ ᴞ ȕ ȗ υ ᴝ ú ᵫ ᶶ ᶹ û
[Kí tự đặc biệt chữ cái V]ѵ ᴠ Ѷ ᶌ ϑ ℣ ᵥ ᶺ Ʋ ʋV ᵛ ν Ѵ ṽ ṿ ҩ ✓ v Ҩ
[Kí tự đặc biệt chữ cái W] Ɯ ʷ w W ᵚ ω ϖ ẘ Ϣ ᴟ ᵂ ẁ ẇ ψ ʍ ẉ ẃ ѡ ཡ ᴡ ẅ Ѡ ŵ
[Kí tự đặc biệt chữ cái X]ᶍ × Ҳ ₓ x ᵡ メ ℵ ẋ 乂 X ˣ ✘ ẍ  ɤ χ ᵪ
[Kí tự đặc biệt chữ cái Y]Ÿ yყ ŷ ỵ Y ʸ ȳ ỹ  ẏ ỷ  ỳ ƴ ˠ ϒ ẙ ý Ƴ = ʎ ÿ ʏ ¥ ɣ γ
[Kí tự đặc biệt chữ cái Z]ᴢ Հ ☡ ź ʐ ẑ ᴤ ᶎ ᵶ ȥ Ȥ ɀ ż ᶚ Ƶ ž z ƶ ẓ ᶼ ʑ ℤ ʓ ᶽ ẕ ᶻ ǯ ح ʼn ᴣ ζ ᶾ Z

Bảng chữ cái kí tự đặc biệt Alt:

Bảng chữ cái kí tự đặc biệtBảng chữ cái kí tự đặc biệt

@Giữ Alt+64AGiữ Alt+65BGiữ Alt+66
CGiữ Alt+67DGiữ Alt+68EGiữ Alt+69
FGiữ Alt+70GGiữ Alt+71HGiữ Alt+72
IGiữ Alt+73JGiữ Alt+74KGiữ Alt+75
LGiữ Alt+76MGiữ Alt+77NGiữ Alt+78
OGiữ Alt+79PGiữ Alt+80QGiữ Alt+81
RGiữ Alt+82SGiữ Alt+83TGiữ Alt+84
UGiữ Alt+85VGiữ Alt+86WGiữ Alt+87
XGiữ Alt+88YGiữ Alt+89ZGiữ Alt+90
aGiữ Alt+97bGiữ Alt+98cGiữ Alt+99
dGiữ Alt+100eGiữ Alt+101fGiữ Alt+102
gGiữ Alt+103hGiữ Alt+104iGiữ Alt+105
jGiữ Alt+106kGiữ Alt+107lGiữ Alt+108
mGiữ Alt+109nGiữ Alt+110oGiữ Alt+111
pGiữ Alt+112qGiữ Alt+113rGiữ Alt+114
sGiữ Alt+115tGiữ Alt+116uGiữ Alt+117
vGiữ Alt+118wGiữ Alt+119xGiữ Alt+120
yGiữ Alt+121zGiữ Alt+122{Giữ Alt+123
éGiữ Alt+130âGiữ Alt+131äGiữ Alt+132
àGiữ Alt+133åGiữ Alt+134çGiữ Alt+135
êGiữ Alt+136ëGiữ Alt+137èGiữ Alt+138
ïGiữ Alt+139îGiữ Alt+140ì

Giữ Alt+141

ÄGiữ Alt+142ÅGiữ Alt+143ÉGiữ Alt+144
æGiữ Alt+145ÆGiữ Alt+146ôGiữ Alt+147
öGiữ Alt+148òGiữ Alt+149ûGiữ Alt+150
ùGiữ Alt+151ÿGiữ Alt+152ÖGiữ Alt+153
ÜGiữ Alt+154¢Giữ Alt+155£Giữ Alt+156
¥Giữ Alt+157Giữ Alt+158ƒGiữ Alt+159
áGiữ Alt+160íGiữ Alt+161óGiữ Alt+162
úGiữ Alt+163ñGiữ Alt+164ÑGiữ Alt+165

Xem thêm: Kí tự đặc biệt LOL đẹp nhất mọi thời đại

Với bảng chữ cái kí tự đặc biệt trên chúng tôi hy vọng sẽ làm vừa lòng bạn đọc khó tính nhất. Hãy comment phía dưới góp ý để chúng tôi hoàn thiện bài viết hơn, hãy thường xuyên truy cập Báo thanh niên để sở hữu được kí tự đặc biệt nhanh và nhiều nhất.

Từ khóa tìm kiếm:

Ngày 14/05 năm 2019 | Tin mới | Tag: .