Câu 1 trang 77 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Enzim là gì ? Nêu vai trò của enzim trong chuyển hoá vật chất của tế bào

Câu 1 trang 77 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 22: Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất. Enzim là gì ? Nêu vai trò của enzim trong chuyển hoá vật chất của tế bào. – Enzim là chất xúc tác sinh học được tạo ra trong cơ thể sống, có thành phần cơ bản là prôtêin. – Enzim có vai trò làm giảm năng lượng hoạt hoá của các chất tham gia phản ứng, do đó làm tăng...

Có thể bạn quan tâm:

Câu 1 trang 77 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 22: Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất.

Enzim là gì ? Nêu vai trò của enzim trong chuyển hoá vật chất của tế bào.

– Enzim là chất xúc tác sinh học được tạo ra trong cơ thể sống, có thành phần cơ bản là prôtêin.

– Enzim có vai trò làm giảm năng lượng hoạt hoá của các chất tham gia phản ứng, do đó làm tăng tốc độ phản ứng. Ví dụ, tế bào có thể tự điều chỉnh quá trình chuyển hoá vật chất để thích ứng với môi trường bằng cách điều chỉnh hoạt tính của các loại enzim.

Ngày 20/09 năm 2020 | Tin mới | Tag: .