Câu 2 trang 157 SGK Sinh 10 Nâng cao: Tại sao xung quanh và trên cơ thể chúng ta có rất nhiều vi sinh vật gây bệnh mà chúng ta không bị mắc bệnh ?

Câu 2 trang 157 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 46: Khái niệm về bệnh truyền nhiễm và miễn dịch. Tại sao xung quanh và trên cơ thể chúng ta có rất nhiều vi sinh vật gây bệnh mà chúng ta không bị mắc bệnh ? Trên cơ thể chúng ta và xung quanh ta rất nhiều vi sinh vật gây bệnh mà chúng ta không mắc bệnh là do: cơ thể chúng ta có hệ thống miễn dịch đặc hiệu và không đặc hiệu (mang tính...

Có thể bạn quan tâm:

Câu 2 trang 157 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 46: Khái niệm về bệnh truyền nhiễm và miễn dịch.

Tại sao xung quanh và trên cơ thể chúng ta có rất nhiều vi sinh vật gây bệnh mà chúng ta không bị mắc bệnh ?

Trên cơ thể chúng ta và xung quanh ta rất nhiều vi sinh vật gây bệnh mà chúng ta không mắc bệnh là do: cơ thể chúng ta có hệ thống miễn dịch đặc hiệu và không đặc hiệu (mang tính chất bẩm sinh : bao gồm các yếu tố bảo vệ tự nhiên của cơ thể). Khi nào hệ thống miễn dịch này bị suy giảm (bị thương, bị ốm hoặc sự thay đổi về môi trường bên trong cơ thể) thì cơ thể mới mắc bệnh.

Ngày 08/06 năm 2020 | Tin mới | Tag: .