Câu 3 trang 53 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Chức năng của khung xương tế bào là gì ?

Câu 3 trang 53 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 14: Tế bào nhân thực. Chức năng của khung xương tế bào là gì ? Chức năng của khung xương tế bào: có tác dụng duy trì hình dạng và làm giá đỡ (neo giữ các bào quan như ti thể, ribôxôm, nhân) vào các vị trí cố định.

Có thể bạn quan tâm:

Câu 3 trang 53 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 14: Tế bào nhân thực.

Chức năng của khung xương tế bào là gì ?

Chức năng của khung xương tế bào: có tác dụng duy trì hình dạng và làm giá đỡ (neo giữ các bào quan như ti thể, ribôxôm, nhân) vào các vị trí cố định.

Ngày 20/09 năm 2020 | | Tag: .