Câu 6 trang 151 Sinh lớp 10 Nâng cao: Bài 44 Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ

Câu 6 trang 151 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 44: Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ. Hãy chọn phương án đúng : a) Người ta tìm thấy HIV trong máu, tinh dịch hoặc dịch nhầy âm đạo của người nhiễm loại virut này. b) HIV dễ lan truyền qua đường hô hấp và khi dùng chung bát đũa với người bệnh. c) Khi xâm nhập vào cơ thể, HIV tấn công vào các tế bào hồng cầu. d) HIV có thể...

Có thể bạn quan tâm:

Câu 6 trang 151 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 44: Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ.

Hãy chọn phương án đúng :

a) Người ta tìm thấy HIV trong máu, tinh dịch hoặc dịch nhầy âm đạo của người nhiễm loại virut này.

b) HIV dễ lan truyền qua đường hô hấp và khi dùng chung bát đũa với người bệnh.

c) Khi xâm nhập vào cơ thể, HIV tấn công vào các tế bào hồng cầu.

d) HIV có thể lây lan do các vật trung gian như muỗi, bọ chét…

Đáp án: a) Người ta tìm thấy HIV trong máu, tinh dịch hoặc dịch nhầy âm đạo của người nhiễm loại virut này.

Ngày 07/04 năm 2018 | | Tag: .