Kí tự đặc biệt Rules of Survival (RoS) full cho anh em

Bảng kí tự đặc biệt Rules of Survival và hướng dẫn cách đặt tên kí tự đặc biệt Rules of Survival đầy đủ nhất. Rules of Survival được viết tắt là RoS, đây là trò chơi online với chế độ nhiều người chơi do NetEase Games phát triển và phát hành trên nền tảng Microsoft Windows, Android, iOS, RoS về Việt Nam vào ngày 17/11/2017 và từ đó đã gây được tiếng vang lớn. Cho dù không nỗi tiếng...

Có thể bạn quan tâm:

Bảng kí tự đặc biệt Rules of Survival và hướng dẫn cách đặt tên kí tự đặc biệt Rules of Survival đầy đủ nhất.

Rules of Survival được viết tắt là RoS, đây là trò chơi online với chế độ nhiều người chơi do NetEase Games phát triển và phát hành trên nền tảng Microsoft Windows, Android, iOS, RoS về Việt Nam vào ngày 17/11/2017 và từ đó đã gây được tiếng vang lớn. Cho dù không nỗi tiếng nằng Pubg Mobile nhưng số lượng game thủ cũng khá khủng. Vậy nên nhu cầu tìm kí tự đặc biệt Rules of Survival dùng đặt tên độc đáo cho nhân vật đang ngày càng tăng mạnh.

kí tự đặc biệt Rules of Survival

Nắm bắt được nhu cầu đó Báo thanh niên đã bỏ công tìm kiếm bảng kí tự đặc biệt Rules of Survival mà chia sẻ cho bạn đọc. Và dưới đây là những gì chúng tôi tìm kiếm được, áp dụng bạn sẽ rất thích thú và hài lòng với tên nhân vật Rules of Survival của mình đấy.

Bảng kí tự đặc biệt Rules of Survival

Để tạo ấn tượng cho người chơi cùng, ngoài khả năng bắn giỏi ra thì chưa đủ, bạn cần thể hiện đẳng cấp của mình qua tên nhân vật, vậy hãy xem qua bảng kí tự đặc biệt RoS trên và tham khảo cách đặt tên bên dưới:

Bạn cũng có thể tham khảo ký tự đặc biệt Võ Lâm Truyền Kỳ 1 dùng cho game Rules vì nó tương tự

Bảng kí tự đặc biệt Rules of SurvivalBảng kí tự đặc biệt Rules of Survival

1. Cách viết kí tự đặc biệt game Rules of Survival

Bạn dựa vào bảng mã phía trên hoặc dưới để đặt tên kí tự đặc biệt Rules of Survival: Nhấn giữ phím Alt+số.

Kí tự đặc biệt Rules of Survival
Nhấn giữ Alt+số
Kí tự đặc biệt Rules of Survival
Nhấn giữ Alt+số
Kí tự đặc biệt Rules of Survival
Nhấn giữ Alt+số
Alt+19Alt+20§Alt+21
Alt+28Alt+29Alt+30
Alt+31SpaceAlt+32!Alt+33
Alt+34#Alt+35$Alt+36
%Alt+37&Alt+38Alt+39
Alt+22Alt+23Alt+24
Alt+25Alt+26Alt+27
(Alt+40)Alt+41*Alt+42
+Alt+43,Alt+44Alt+45
.Alt+46/Alt+470Alt+48
7Alt+558Alt+569Alt+57
:Alt+58;Alt+59<Alt+60
=Alt+61>Alt+62?Alt+63
@Alt+64AAlt+65BAlt+66
1Alt+492Alt+503Alt+51
4Alt+525Alt+536Alt+54
CAlt+67DAlt+68EAlt+69
FAlt+70GAlt+71HAlt+72
IAlt+73JAlt+74KAlt+75
ŶAlt+374ŷAlt+375Alt+7922
LAlt+76MAlt+77NAlt+78
ŃAlt+323ńAlt+324ŅAlt+325
XAlt+88YAlt+89ZAlt+90
Alt+7905Alt+7906Alt+7907
ŔAlt+340ŕAlt+341ŖAlt+342
[Alt+91Alt+92]Alt+93
^Alt+94_Alt+95`Alt+96
gAlt+103hAlt+104iAlt+105
jAlt+106kAlt+107lAlt+108
mAlt+109nAlt+110oAlt+111
pAlt+112qAlt+113rAlt+114
sAlt+115tAlt+116uAlt+117
vAlt+118wAlt+119xAlt+120
yAlt+121zAlt+122{Alt+123
ÝAlt+221ýAlt+253ýAlt+376
Alt+7926Alt+7927Alt+7928
|Alt+124}Alt+125~Alt+126
OAlt+79PAlt+80QAlt+81
RAlt+82SAlt+83TAlt+84
ĕAlt+277ĖAlt+278ėAlt+279
ĶAlt+310ķAlt+311
UAlt+85VAlt+86WAlt+87
ĘAlt+280ęAlt+281ĚAlt+282
Alt+127ÇAlt+128üAlt+129
éAlt+130âAlt+131äAlt+132
ïAlt+139îAlt+140ìAlt+141
öAlt+148òAlt+149ûAlt+150
ùAlt+151ÿAlt+152ÖAlt+153
ÜAlt+154¢Alt+155£Alt+156
¥Alt+157Alt+158ƒAlt+159
ǗAlt+471ǘAlt+472ǙAlt+473
ǚAlt+474ǛAlt+475ǜAlt+476
ÄAlt+142ÅAlt+143ÉAlt+144
æAlt+145ÆAlt+146ôAlt+147
áAlt+160íAlt+161óAlt+162
Alt+169¬Alt+170½Alt+171
¼Alt+172¡Alt+173«Alt+174
àAlt+133åAlt+134çAlt+135
êAlt+136ëAlt+137èAlt+138
»Alt+175Alt+176Alt+177
Alt+196Alt+197Alt+198
Alt+181Alt+182Alt+183
Alt+184Alt+185Alt+186
εAlt+238Alt+239Alt+240
±Alt+241Alt+242Alt+243
Alt+220Alt+221Alt+222
Alt+223αAlt+224ßAlt+225
ΓAlt+226πAlt+227ΣAlt+228
Alt+205Alt+206Alt+207
Alt+208Alt+209Alt+210
Alt+211Alt+212Alt+213
σAlt+229µAlt+230τAlt+231
ΦAlt+232ΘAlt+233ΩAlt+234
δAlt+235Alt+236φAlt+237
Alt+244Alt+245÷Alt+246
Alt+247°Alt+248Alt+249
Alt+135ˆAlt+136Alt+137
ŠAlt+138Alt+139ŒAlt+140
ÀAlt+192ÁAlt+193ÂAlt+194
ÃAlt+195ãAlt+227ĀAlt+256
Alt+145Alt+146Alt+147
Alt+148Alt+150Alt+151
Alt+132Alt+133Alt+134
˜Alt+152Alt+153šAlt+154
Alt+155œAlt+156ŸAlt+159
¨Alt+168©Alt+169®Alt+174
¯Alt+175³Alt+179´Alt+180
¸Alt+184¹Alt+185¾Alt+190
ǎAlt+462ǺAlt+506ǻAlt+507
Alt+7840Alt+7841Alt+7842
Alt+7843Alt+7844Alt+7845
Alt+7846Alt+7847Alt+7848
āAlt+257ĂAlt+258ăAlt+259
ĄAlt+260ąAlt+261ǍAlt+461
Alt+7849Alt+7850Alt+7851
Alt+7852Alt+7853Alt+7854
aAlt+97bAlt+98cAlt+99
dAlt+100eAlt+101fAlt+102
Alt+7861Alt+7862Alt+7863
ŴAlt+372ŵAlt+373Alt+7808
Alt+7809Alt+7810Alt+7811
Alt+187Alt+188Alt+189
Alt+190Alt+191Alt+192
Alt+7855Alt+7856Alt+7857
Alt+7858Alt+7859Alt+7860
đAlt+273
ěAlt+283Alt+7864Alt+7865
ÈAlt+200ÊAlt+202ËAlt+203
ĒAlt+274ēAlt+275ĔAlt+276
Alt+7866Alt+7867Alt+7868
Alt+7875Alt+7876Alt+7877
Alt+7878Alt+7879
ĜAlt+284ĝAlt+285ĞAlt+286
ğAlt+287ĠAlt+288ġAlt+289
ĢAlt+290ģAlt+291
Alt+7869Alt+7870ếAlt+7871
Alt+7872Alt+7873Alt+7874
ĤAlt+292ĥAlt+293ĦAlt+294
ħAlt+295
ÌAlt+204ÍAlt+205ÎAlt+206
ĭAlt+301ĮAlt+302įAlt+303
İAlt+304ıAlt+305ǏAlt+463
Alt+202Alt+203Alt+204
Alt+214Alt+215Alt+216
ǐAlt+464Alt+7880Alt+7881
ÏAlt+207ĨAlt+296ĩAlt+297
ĪAlt+298īAlt+299ĬAlt+300
Alt+7882Alt+7883
úAlt+163ñAlt+164ÑAlt+165
ªAlt+166ºAlt+167¿Alt+168
ĴAlt+308ĵAlt+309
ļAlt+316ĽAlt+317ľAlt+318
ĿAlt+319ŀAlt+320ŁAlt+321
łAlt+322Alt+8467
ĹAlt+313ĺAlt+314ĻAlt+315
ņAlt+326ŇAlt+327ňAlt+328
ʼnAlt+329
ÒAlt+210ÓAlt+211ÔAlt+212
ŎAlt+334ŏAlt+335ŐAlt+336
őAlt+337ƠAlt+416ơAlt+417
ǑAlt+465ǒAlt+466ǾAlt+510
Alt+7884Alt+7885Alt+7886
Alt+7887Alt+7888Alt+7889
ĆAlt+262ćAlt+263ĈAlt+264
ĉAlt+265ĊAlt+266ċAlt+267
ÕAlt+213õAlt+245ØAlt+216
øAlt+248ŌAlt+332ōAlt+333
Alt+7890Alt+7891Alt+7892
ČAlt+268čAlt+269
Alt+178Alt+179Alt+180
Alt+193Alt+194Alt+195
ĎAlt+270ďAlt+271ĐAlt+272
Alt+7893Alt+7894Alt+7895
Alt+7902Alt+7903Alt+7904
ŗAlt+343ŘAlt+344řAlt+345
Alt+7896Alt+7897Alt+7898
ŝAlt+349ŞAlt+350şAlt+351
ťAlt+357ŦAlt+358ŧAlt+359
ÙAlt+217ÚAlt+218ÛAlt+219
ŨAlt+360ũAlt+361ŪAlt+362
ŠAlt+352šAlt+353
ŢAlt+354ţAlt+355ŤAlt+356
ūAlt+363ŬAlt+364ŭAlt+365
ŮAlt+366ůAlt+367ŰAlt+368
ŹAlt+377źAlt+378ŻAlt+379
żAlt+380ŽAlt+381žAlt+382
ǔAlt+468ǕAlt+469ǖAlt+470
Alt+7908Alt+7909Alt+7910
űAlt+369ŲAlt+370ųAlt+371
ƯAlt+431ưAlt+432ǓAlt+467
Alt+7911Alt+7912Alt+7913
Alt+7914Alt+7915Alt+7916
Alt+7917Alt+7918Alt+7919
Alt+7920Alt+7921
·Alt+250Alt+251Alt+252
²Alt+253Alt+254Alt+128
Alt+199Alt+200Alt+201
Alt+217Alt+218Alt+219
Alt+7812Alt+7813
Alt+7899Alt+7900Alt+7901
ŚAlt+346śAlt+347ŜAlt+348
Alt+7929
Alt+7923Alt+7924Alt+7925

Xem thêm: Bảng kí tự đặc biệt Alt đầy đủ nhất

2. Tên Rules of Survival đẹp chứ kí tự đặc biệt

2.1 〖ƙɦởї ƙɦốη ƙɦổ〗
2.2 ƒさ→ঌ¢ưт∂íинвờмôι
2.3 ︵✰ɱìηɦ էαø ċɦấρ ɦếէ®
2.4 ༺ℓãηɠঔкɦáċɦ༻
2.5 ᴳᵒᵈ乡кнởι кнốи кнổ
2.6 ︵⁹⁶๓ìภђ tค๏ ςђấק ђết
2.7 ⋆bốঔ¢ứঔđểঔ¢ση⋆
2.8 ︵в๏уঔđẹρঔϮɾลเ
2.9 ℓà︵⁹⁰тнí¢н ͜✿҈
2.10 n9hè0như(0nmè0╰
2.11 ︵boyđẹpͥtrͣaͫi♔
2.12 ₆₇₈₉¢ụ¢¢ứттнầивí✎﹏
2.13 ❖︵taulàsͥ
2.14 ๖ۣۜƝƘ☆๒๏ץঔđẹקঔtгคเ‿
2.15 ⋆ɦọċঔɗốէঔηɦấէঔℓớρ⋆
2.16 bốঌcứঌđểঌconঔ
2.17 ℓếυʋãїχầυ
2.18 кɦ๏áเ︵⁹⁰ฑǥɦĩล︵⁹⁰ℓà︵⁹⁰Ϯɦíςɦ
2.19 「кɦøáїʋợէɦằηɠвạη」
2.20 丶ℓếυνãιχầυ︵
2.21 кнσáι︵⁹⁰иɢнĩα︵⁹⁰
2.22 ︵Ϯลųঔℓàঔşốঔß
2.23 ༺lãngkhͥáͣcͫh༻
2.24 ๖ۣۜ¢ụ¢¢ứттɦầηbíツ
2.25 кнσáινợтнằиɢвạи☆
2.26 кїɱঔċʉէε
2.27 ƒさ→ঌςưt๔íภђ๒ờ๓ôเ
2.28 kimͥcuͣtͫe ℓòッνăиッ¢ốиɢ ͜✿҈
2.29 ηɠɦèσηɦư¢σηмèσ
2.30 ℓòッʋăηッċốηɠ

Như vậy là mình đã hoàn thành bài viết kí tự đặc biệt Rules of Survival cùng hướng dẫn cách đặt tên rồi, phần còn lại là bạn lựa chọn tên để kết hợp với các ký tự trên, có thể tham khảo qua những cái tên nhân vật đẹp mình cập nhật lúc trước.

Từ khóa tìm kiếm:

Ngày 14/05 năm 2019 | Tin mới | Tag: .