STT Đôi Dòng Biện Minh Trong T/Y & Cuộc Sống……..!

| Tin mới | Tag:

Cuộc Sống của tôi là như thế…………………..

tải xuống

Những suy nghĩ trăn trở trong cuộc sống này đã khiến tôi mệt mỏi…………….

tải xuống (1)

Tôi phải làm sao đây……………?

images

Nhiều lúc tôi muốn chỉ …………..

tải xuống (2)

Nhưng không được tôi phải cố gắng thôi… cố gắng vượt qua tất cả để có…………

12814732_455895407949241_3848948339995803228_n

Và từ nay cuộc sống của tôi…

images (2)

Đôi khi………

tải xuống (3)

Từ nay tôi sẽ bắt đầu………

tải xuống (4)

 

Để vương tới ” Thành Công ” và không bao giờ….

images (3)

Hùng Tony………..

1470332_455895484615900_4678750347575295400_n

Bình luận
0

Bình luận

Đăng bình luận