Thử tài bạn trang 159 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1, Người ta muốn xây một cao ốc văn phòng trên một diện tích được phép xây dựng là một hình chữ nhật có hai khích thước là 15 m và 38 m. Chủ đầu tư muốn có diện tích mặt sàn là 7980 m2. Hỏi ông ta phải xây bao nhiêu tầng ?

2. Diện tích hình chữ nhật – Thử tài bạn trang 159 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1. Giải bài tập Người ta muốn xây một cao ốc văn phòng trên một diện tích được phép xây dựng là một hình chữ nhật có hai khích thước là 15 m và 38 m. Chủ đầu tư muốn có diện tích mặt sàn là 7980 m2. Hỏi ông ta phải xây bao nhiêu tầng ?

Đề bài

Người ta muốn xây một cao ốc văn phòng trên một diện tích được phép xây dựng là một hình chữ nhật có hai khích thước là 15 m và 38 m. Chủ đầu tư muốn có diện tích mặt sàn là 7980 m2. Hỏi ông ta phải xây bao nhiêu tầng ?

Lời giải chi tiết

Diện tích được phép xây dựng là: (15 times 38 = 570,,left( {{m^2}} right))

Chủ đầu tư muốn có diện tích mặt sàn là (7980,{m^2}) thì ông ta phải xây dựng số tầng là (7980:570 = 14)  (tầng).

Bình luận

Bình luận
0

Bình luận

Đăng bình luận